หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครจำนวน 60 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 7 มกราคม 2563
รายงานตัว/ลงทะเบียน 8 มกราคม 2563
เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สมัครได้ที สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 69 ม.5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร: 055682567

 

 

ว้นที่ข่าว : 24/12/2562