หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพของช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย


ว้นที่ข่าว : 06/12/2562