หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถขุดตัก ในเรื่องกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดทำงมาตรฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ณ บริษัท ศิลาพัฒนา (1968) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เขาร่วมประชุมทั้งหมด 4 คนโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการตกลงกับสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานและสาขาอาชีพที่ต้องการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแบบแผนและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป


ว้นที่ข่าว : 26/02/2561