หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 21 คน ซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพของช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน และเข้าสู่การรับรองความรู้ความสามารถต่อไ


ว้นที่ข่าว : 23/02/2561