หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

📣📣📣📣ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
👉👉โดยกำหนดยื่ขอเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 
ติดต่อสอบถามที่ 055682567


ว้นที่ข่าว : 07/09/2559