หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กำหนดยื่นสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 จนถึง 12 กันยายน 2559 

สอบถามได้ที่ 0 5568 2567 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป


ว้นที่ข่าว : 02/09/2559