หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
2 การถักสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
3 การถักสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก 30 2 มีนาคม 2563 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ