หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
2 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ