หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 11 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
3 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 1 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 19 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
5 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 4 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 6 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ