ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สพร.12 สงขลา เปิดฝึกอบรมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า รุ่นที่2
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมยกระดับฝีมือการจัดการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและกระบวนการสอบเทียบ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ว้นที่ข่าว : 23/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (30 ชั่วโมง) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 23/06/2563
ฝึกอบรมเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 23/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมการซ่อมสมาร์ทโฟนให้กับกลุ่มฝึกอบรมสาขาผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะและบุคคลทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 17/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมสาขาผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 17/06/2563
สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) พัฒนาทักษะฝีมือช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 15/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมสาขาการทำเบเกอรี่ 30 ชม. ให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 15/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกทักษะฝีมือเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(30 ชั่วโมง) กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 15/06/2563
สพร.12 สงขลา เปิดฝึกอบรมและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/06/2563
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ว้นที่ข่าว : 10/06/2563
ปิดหน้าจอ