ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ การเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่2
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
สพร.12 สงขลา เดินหน้าฝึกอบรมการเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรตอบสนองพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 29/08/2562
สพร.12 สงขลา จัดอบรมพื้นฐานการควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ให้ นศ.มทร.ศรีวิชัย ก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/08/2562
ฝึกฝีมือเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 28/08/2562
ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ
ว้นที่ข่าว : 28/08/2562
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ สู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
มอบวุฒฺบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการทำขนมไทยและการทำขนมเบเกอรี่
ว้นที่ข่าว : 19/08/2562
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่4 ให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สพร.12 สงขลา มอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/08/2562
สร้างโอกาสการประกอบอาชีพผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาหลังพ้นโทษ
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
สพร.12 สงขลา จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างบุคลากรขับรถลากจูงคุณภาพรองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 06/08/2562
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
ปิดหน้าจอ