ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สพร.12 สงขลา สร้างบุคลากรคุณภาพเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ รุ่นที่3 มุ่งสนองพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือให้กับกำลังแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
สพร.12 สงขลา สนองตอบความต้องการพื้นที่เปิดฝึกเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
สพร.12 สงขลา ฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
สร้างโมเดลการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 19/06/2562
ปิดคอร์สการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ สู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ผลิตช่างซ่อมสมาร์ทโฟนชั้นสูง รองรับเทคโนโลยียุคใหม่
ว้นที่ข่าว : 13/06/2562
สพร.12 สงขลา จัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่2
ว้นที่ข่าว : 10/06/2562
สพร.12 สงขลา จับมือ พัฒนาสังคมฯฝึกอาชีพผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
สพร.12 สงขลา ยกนะดับฝีมือเพิ่มทักษะพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2562
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือพนักงานสถานประกอบกิจการ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกัด) ระดับ2
ว้นที่ข่าว : 21/05/2562
สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือช่างควบคุมเครื่องกัด CNC รุ่นที่2 เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
ว้นที่ข่าว : 21/05/2562
ปิดหน้าจอ