สร้างโมเดลการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...
...
...
...

 วันที่ 19 มิถุนายน2562 ที่ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้มอบหมายให้นายพรพจน์ คงสงค์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวภูมิกา สุขเนียม  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โมเดลการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน" จัดโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 28 คน โดยมีนายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด

 


ว้นที่ข่าว : 19/6/2562 0:00:00
ปิดหน้าจอ