ประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมการฝึกอบรม

- วันที่ 7 – 11 ม.ค. 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 30 ชม. สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น กลุ่มข้าราชการตำรวจ สภอ.เมืองสงขลา จำนวน 25 นาย ณ ห้องโสตย์ สพร.12 สงขลา

- วันที่ 7 – 11 ม.ค. 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 30 ชม. สาขาการทำขนมไทย กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ สพร. 12 สงขลา

- วันที่ 9 – 18 ม.ค. 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 60 ชม. โครงการ จชต. สาขาช่างปูกระเบื้อง  จำนวน 20 คน ณ ม.6 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

- วันที่ 14 – 18 ม.ค. 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 30 ชม. สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น (งปม.เรือนจำกลางสงขลา) จำนวน 25 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา

- หลักสูตรยกระดับฝีมือ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชม.) รุ่นที่ 1/2562  วันที่ 18-20,26-27 ม.ค. 2562 ณ อาคารช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สพร.12 สงขลา

- วันที่ 21 – 25 ม.ค. 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 30 ชม. สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น (งปม.สพร.12สงขลา) จำนวน 25 คน ณ เรือนจำกลางสงขลา

- วันที่ 22 - 23 ม.ค.2562 หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม(12 ชม.) สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 1/2562 ณ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ สพร.12 สงขลา(ร่วมกับพมจ.สงขลา)

- วันที่ 24 - 25 ม.ค.2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (12ชม.) สาขาผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่2/2562 ณ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ สพร.12 สงขลา (ร่วมกับพมจ.สงขลา)

- หลักสูตรยกระดับฝีมือ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชม.) รุ่นที่ 2/2562  วันที่ 21-23 ม.ค. ,2-3 ก.พ. 2562 ณ อาคารช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สพร.12 สงขลา

 

 

************************************************************************************************

    หลักสูตรฝึกอบรม Public Traning ประจำปี 2562 ช่างอุตสาหการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

************************************************************************************************

******** Link ******* 

-  ประโยช์ของการรับรองความรู้ความสามารถ https://youtu.be/eRhCaogefJM

-  การเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ https://youtu.be/n84gdMmp7z4

-  สมุดประจำตัว https://youtu.be/X5-N2Ivk-s0

-  Mobile Application https://youtu.be/B3ukTbd__Xo

 

-  การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=u41HYYnPXmw&feature=youtu.be

-  การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=Uo1F-LDaWDU&feature=youtu.be