การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โทร 045-615864 ต่อ 192

ไฟล์แนบ :: 93_File_การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน_05112561160945_.mp4 ดาวน์โหลด