วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
 
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด  อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประขาชน หอการค้า สภาอุตสากกรรม ชมรมนายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการต่างๆ กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมในพิธี