พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2561
 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2561
เช้าวันที่ 23 ม.ค.61 
ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรงพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ
นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2561 อย่างเป็นทางการ ดำเนินโครงการฯ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ หัวหน้างาน จาก จ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย และ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2561 จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ  สาขาพนักต้อนรับส่วนหน้า และสาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร
ไฟล์แนบ :: 93_Images_423214_24012561110316_.jpg ดาวน์โหลด