รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 57(1/2561)
 
รับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 57(1/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ รับสมัครฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 57(1/2561) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2560