ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 13
 
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 13

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงศรีสะเกษ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้ทำงานด้านช่างไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ติดต่อสอบถาม อ.สมชาย คำแพง 045-615864-6 ต่อ 132