ด่วน!!! เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
 
ด่วน!!! เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-615864-6 ต่อ 105