งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
 
งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
จังหวัดศรีสะเกษ มอบ สนพ.ศรีสะเกษ  นำผู้พิการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ : Abilympics Thailand 2017...
 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เม.ย.'๖๐
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำผู้พิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียด ดังนี้
■ นายวิลัย ประจักจิต (บกพร่องทางการได้ยิน) แข่งขันสาขาสานตระกร้า
■ นายณรงค์ฤทธิ์ เกิดติ๋ง (พิการร่างกาย) แข่งขันสาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
■ นายจีระศักดิ์ พรหมทา (บกพร่องทางการได้ยิน) แข่งขันสาขาถ่ายภาพสตูดิโอ
เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานแข่งขันฯ
  
"๒๕๖๐ : ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ Thailand ๔.๐"
ไฟล์แนบ :: 93_Images_8887_28042560153811_.jpg ดาวน์โหลด