สร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
 
สร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายสรรชัย ชอบพิมาย ร่วมเป็นเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนระหว่าง 21-23 มีนาคม 60 โดยได้รับเกรียติจากปลัดจังหวัดประธานในพิธี และ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าไปดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ  รวมจำนวน 100 คน จำนวน 3 สาขาอาชีพดังนี้

1.การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

2.การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.การประกอบอาหาร