สพน.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
 
สพน.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
วัน 22 ก.พ. 60เวลา 11.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ว่าที่ พ.ต. รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ต้องขัง สร้างความสนุกสนาน สร้างความสุข และความประทับใจแก่ผู้ต้องขังทุกคนที่มาร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติต่อไป