การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11
 
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11

    23 กันยายน 2559 ทัพเยาวชนไทย นำโดยนายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งทีี่ 11 ระหว่าง วันที่ 24 - 26 กันยายน2559 ณ Putrajaya International Convention Centre ( PICC )กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี YB Dato' Sri Richard Riot Anak Jaem 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ มาเลเซีย เป็นประธานในพิธีเปิด