ปลูกต้นไม้ 84 ต้น เทิดพระเกียรติพระนางเจ้าฯ
 
ปลูกต้นไม้ 84 ต้น เทิดพระเกียรติพระนางเจ้าฯ

               5 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายภิญโญ สะตะพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ไฟล์แนบ :: 93_Images_Untitled-1_05082559145502_.jpg ดาวน์โหลด