หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการฝึกอบรม jpeg ประกาศรับสมัครฝึกนวดแผนไทย ปี 2560 110 107 18/11/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf ตารางฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 285 283 11/11/2559 11/11/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ jpeg กระบวนการขั้นตอน การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ 58 57 04/08/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ jpeg กระบวนการขั้นตอน การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม 70 69 04/08/2559 04/08/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ jpeg กระบวนการขั้นตอน การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 42 26 04/08/2559 04/08/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ jpeg กระบวนการขั้นตอน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 33 32 04/08/2559 04/08/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ jpeg กระบวนการขั้นตอน การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 33 32 04/08/2559 04/08/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวกฯ pdf ขั้นตอนการรับรองความรู้ความสามารถ 45 42 02/08/2559 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ folder ขั้นตอนการรับรองความรู้ความสามารถ 4 0 02/08/2559 ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์ jpeg ใบประกาศรับสมัครฝึกอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 29 28 25/05/2559 ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์ jpeg ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ 24 23 19/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf แบบบันทึกประวัติการนวดแผนไทย 1177 1175 13/05/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ