ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นาย สุภพ - ปิงตา 25 สิงหาคม 2540 - 30 สิงหาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นาย สมบัติ - ศิลาเกษ 1 กันยายน 2543 - 2 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นาย รำพึง - ธรรมเจริญ 3 มีนาคม 2546 - 29 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นาย วิชัย - ผิวสอาด 30 มกราคม 2549 - 11 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นาง อารีย์ - เตชะวันโต 14 มกราคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นาย ภิญโญ - สะตะพันธ์ 11 กันยายน 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นายสรรชัย - ชอบพิมาย 9 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน ผูู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
นางทัศนี - ขจัดมลทิน 15 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ