ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/11/2561
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 30/08/2561
รับสมัครฝึกอาชีพเสริม สาขานวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 08/05/2561
สนง.ศรีสะเกษจัดประชุม (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
ศรีสะเกษปลื้มสามารถสร้างช่องทางการตลาดให้สมาชิกโครงการพระราชดำริหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
5 เสือแรงงานอีสานใต้ 4 จังหวัด ร่วมประชุม รับตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบ 2 ณ สนพ.ศรีสะเกษ
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 05/03/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าว "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ๒ มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษนำ "คลินิกผลิตภาพแรงงาน" ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ว้นที่ข่าว : 19/02/2561
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมภูมิปัญญาจักสานจาก "ต้นคล้า"
ว้นที่ข่าว : 19/02/2561
ปิดหน้าจอ