ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
3 ภาคีเครือข่ายศรีสะเกษ พัฒนาอาชีพเสริมให้กลุ่มผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
ว้นที่ข่าว : 13/03/2561
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
สนพ.ศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียนฯ
ว้นที่ข่าว : 29/01/2561
เปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.ศรีสะเกษ ยกระดับฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.ศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาการตัดเย็บเสื้อซาฟารี
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สนพ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาการประกอบอาหารและขนม
ว้นที่ข่าว : 19/12/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ ๑ (๓๐ ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดฝึกอบรมสาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดฝึกอบรมสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 27/07/2560
ฝึกอบรมโครงการอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 27/07/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดฝึกอบรมสาขา ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ว้นที่ข่าว : 27/07/2560
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 27/07/2560
อบรมผู้ต้องขัง
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
ฝึกอบรมปั้นโอ่งซีเมนต์
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
อบรมทอผ้าไหมมัดหมี่
ว้นที่ข่าว : 09/05/2560
อบรมคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 28/04/2560
ปิดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 21/04/2560
การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 21/04/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 91 รายการ