การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โทร 045-615864 ต่อ 192


ว้นที่ข่าว : 5/11/2561 15:24:31
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ