3 ภาคีเครือข่ายศรีสะเกษ พัฒนาอาชีพเสริมให้กลุ่มผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
...
...
...
...
...
...

วันที่ 12 มี.ค.'61 จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย 3 ภาคีเครือข่าย : หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กลุ่มผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน สาขาการแซวเสื้อเก็บ 30 ชั่วโมง ฝึก 12-16 มี.ค.'61 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้ ในตอนเช้า นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย


ว้นที่ข่าว : 13/3/2561 10:39:40
ปิดหน้าจอ