เปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 มกราคม 2561

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมโครงการเป็นช่างชุมชนและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 80 คน ใน 4 สาขา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประกอบด้วย

■ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

■ สาขาช่างซ่อมรถยนต์

■ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

■สาขาช่างเชื่อมทิก

โดยมีนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และนางสาวพิสมัย ศรไชย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเครือข่าย จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 300 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ช่างชุมชนและแรงงานใหม่ในภาคการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการตอบโจทย์เรื่องการจ่ายค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ


ว้นที่ข่าว : 26/1/2561 8:51:34
ปิดหน้าจอ