สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์)
...
...
...
...

วันที่ ๗ สค.๖๐ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๘ ชั่วโมง (Installation of Electric control cabinet) ให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๔ คน
โดยท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ว้นที่ข่าว : 8/8/2560 15:44:57
ปิดหน้าจอ