อบมผู้สูงอายุ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา14.00  น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึก อบรมผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ อ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สาขาหัตถกรรมจ้กสานจากเส้นพลาสติก 30 ชม. โดยได้รับเกียรติ์จากปลัดอำเภอโนนคูณ  น.ส.สุดาทิพย์ ไชยะโพธิ์ ประธานในพิธี  และนายกอบต.โพธิ์ นายบุญมี จารุกิต ร่วมเป็นเกีบรติในพิธีเปิด  ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านทุ่งรวงทอง ต.โพธิ์  อ.โนนคูณ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560


ว้นที่ข่าว : 30/3/2560 13:34:46
ปิดหน้าจอ