หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > อบรมอาชีพเสริม สาขา การถักโครเชย์ จำนวน 30 ชั่วโมง
 
หัวข้อเรื่อง อบรมอาชีพเสริม สาขา การถักโครเชย์ จำนวน 30 ชั่วโมง
รายละเอียด

              เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม รุ่นที่ 8/2559 สาขา การถักโครเชย์ดอกไม้ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้านอาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
5 เมษายน 2559