หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม./25 วัน) และหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชม./10 วัน) 


ว้นที่ข่าว : 14/11/2561