หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศรีสะเกษปลื้มสามารถสร้างช่องทางการตลาดให้สมาชิกโครงการพระราชดำริหมู่บ้านทับทิมสยาม 07

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

เช้าวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หน้าห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำสมาชิกโครงการพระราชดำริหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ที่ผ่านการฝึกอาชีพการทำเครื่องจักสานต้นคล้า/หวายวัสดุธรรมชาติ มาประชาสัมพันธ์และจำหน่าย ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ โดยสามารถจำหน่ายได้คิดเป็นเงินกว่าหนึ่งหมื่นบาท นอกจากนั้นแล้ว ยังมีออเดอร์จากทุกภาคส่วน สนใจสั่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย/คล้าอีกกว่า 100 ชิ้น


ว้นที่ข่าว : 30/03/2561