หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
5 เสือแรงงานอีสานใต้ 4 จังหวัด ร่วมประชุม รับตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบ 2 ณ สนพ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

 

วันนี้ (12 มี.ค.'61)
นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุม 5 เสือแรงงาน เขต 13 (ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธรและอุบลราชธานี) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจฯ รอบที่ 2 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยภาพรวมทุกหน่วยสามารถดำเนินงานเป็นไปแผนงาน/นโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงกำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด


ว้นที่ข่าว : 13/03/2561