หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ๒ มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

เช้าวันนี้ (ศุกร์ที่ ๒ มี.ค.'๖๑ เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.)

นายธวัช สุระบาล ผวจ.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมออกรายการวิทยุข่าวแดนลำดวน สวท.ศรีสะเกษ คลื่น FM 100.25 MHz และ AM 864 KHz เพื่อประชาสัมพันธ์พูดคุยในเรื่อง โครงการไทยนิยมยั่งยืน,TO BE NUMBER ONE และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยผู้ร่วมรายการประกอบด้วย

นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรสะเกษ

นางวิไลวรรณ เทียงดาห์ รจ.ศรีสะเกษ

นายเที่ยง ดอกกระโทก จจ.ศรีสะเกษ

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผอ.สนพ.ศรีสะเกษ

และมีนายทองจันทร์ ศรีสุธรรม สวท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินรายการ


ว้นที่ข่าว : 02/03/2561