หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม 2561

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผวจ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด  อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประขาชน หอการค้า
สภาอุตสากกรรม ชมรมนายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการต่างๆ กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมในพิธี


ว้นที่ข่าว : 02/03/2561