หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายวิชัย ผิวสอาด 
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า ให้แก่สมาชิกโครงการทับทิมสยาม 07 จำนวน 20 คน ที่เป็นกลุ่มจักสานหวาย แต่มีความต้องการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ คือ "ต้นคล้า" มาพัฒนาเป็นเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มช่องทางในตลาดเครื่องจักสานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และโครงการทับทิมสยาม 07


ว้นที่ข่าว : 22/02/2561