หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษนำ "คลินิกผลิตภาพแรงงาน" ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เช้าวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
นำ "คลินิกผลิตภาพแรงงาน" สร้างการรับรู้ในหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน
บ้านโดนอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

โดยนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ
นำส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการ
พี่น้องประชาชน ในส่วนของ สนพ.ศรีสะเกษ นำภารกิจร่วมบริการ ดังนี้

■ นำผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และประชาสัมพันธ์การฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

■ นำโมเดลพลังงานทดแทน การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายไปสาธิต

โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างดียิ่ง


ว้นที่ข่าว : 19/02/2561