หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 23 มกราคม 2561นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2561 อย่างเป็นทางการ ดำเนินโครงการฯ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ หัวหน้างาน จาก จ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย และ จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2561 จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ  สาขาพนักต้อนรับส่วนหน้า และสาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร

ว้นที่ข่าว : 24/01/2561