หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ศรีสะเกษ ยกระดับฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน/จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒ สาขา 
■ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๘ คน และช่างไฟฟ้าชุมชน จำนวน ๑๒ คน 
■ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ เป็นนักศึกษาช่างยนต์ชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๒๐ คน 
ดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ วิทยาลัยการเทคนิคกันทรลักษ์ โดย 
ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้งบยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดศรีสะเกษ


ว้นที่ข่าว : 19/12/2560