หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดบ้านรับภาคีเครือข่าย กว่า ๖๐ แห่ง ประกอบด้วย เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคอาชีวศึกษา บริษัท ห้างค้าปลีกค้าส่ง อุตสาหกรรมจำหน่ายรถยนต์ เรือนจำ ศูนย์ทดสอบเครือข่าย สมาคม ชมรม ภาคการโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพ ฯลฯ เพื่อเดินตามพันธสัญญาประชารัฐ ในแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ คน และสร้างการรับรู้นโยบาย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมต.แรงงาน "Vision Ends"


ว้นที่ข่าว : 18/10/2560