หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกกำลังกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สร้างคนสร้างอาชีพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกกำลังกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สร้างคนสร้างอาชีพรองรับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
วันนี้ (๒๑ ส.ค.'๖๐)
จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบจัดสรรเพิ่มเติม) ประกอบด้วยสาขา
■ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ๔๐ คน
■ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ๒๐ คน
■ ๑๐ เมนูอาหารไทยยอดนิยมฯ ๔๐ คน
ฝึกอบรม ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ส.ค.๒๕๖๐ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ ไตรสรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางกา


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560