หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มอบเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดพิธีแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ
เช้าวันนี้ (๓๐ ส.ค.๖๐)
ท่านธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค ในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเยาวชนเข้ารับเหรียญรางวัล ดังนี้ 
■ สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
เหรียญทอง นายภานุวัฒน์ ทวีสุข จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
■ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
เหรียญเงิน นายเกรียงไกร พิทักษา จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
■ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
เหรียญเงิน นายจักรดุลย์ ทองเต็ม จากวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
■ สาขาประกอบอาหาร
เหรียญทองแดง น.ส.ณัฐกฤตา รักพรม จากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองของเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560