หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ ๗ สค.๖๐ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๘ ชั่วโมง (Installation of Electric control cabinet) ให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๔ คน
โดยท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ว้นที่ข่าว : 08/08/2560