หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยในเดือนสิงหาคม 2560 จะดำเนินการประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 11 และ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ


ว้นที่ข่าว : 01/08/2560