หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
แผนขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
           สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่
        วิถีประชารัฐ ขจัดคอร์รัปชัน
                ▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
...สนพ.ศรีสะเกษ 
รุกเข้าภาคอาชีวะ  ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์...
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ขอรายงานภารกิจ วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐)
ดังนี้
■ เข้าพบ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อหารือการขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ ให้ครอบคลุมทุกแผนกที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดทำการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่น้องๆ นักศึกษา
■ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ นำ ผรฝ.ช่างไฟฟ้าฯ ไปให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีนายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน นำส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการ
■ KickOff  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย นายก อบต.ทุ่งไชย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้ฝึกและประชาชนจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ กว่า ๕๐ คน ณ อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย กำหนดฝึกระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐
 
"๒๕๖๐ : ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ Thailand ๔.๐"

ว้นที่ข่าว : 19/05/2560