หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประเมินทดสอบความรู้ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้แจ้งขอความรับการสนับสนุน สนพ.ศรีสะเกษ ในการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๓๒ คน ให้กับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ระดับ ปวช.๓ จำนวน ๑๒ คน ปวส ๒ จำนวน ๒๐ คน  ทั้งนี้ สนพ.ศรีสะเกษได้มอบหมาย  อาจารย์มานะพร  ดนุสนาม ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช๓ เป็นผู้ประสานงาน  และทำการทดสอบภาคความรู้ พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องผู้ผ่านมาตรฐานฯทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ  และอธิบายขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหลังจากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แก่ผู้เข้าทดสอบได้เข้าใจและได้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่


ว้นที่ข่าว : 21/03/2560