หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

         วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัดศรีสะเกษอีก 5 กระทรวง ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ว้นที่ข่าว : 18/10/2559